Smary Krytox

Oszczędzasz
51,54 zl

Porównaj Produkt

Krytox

Od
463,77 zl PLN | 515,31 zl PLN
Oszczędzasz
1.837,29 zl

Porównaj Produkt

Krytox

Od
515,31 zl PLN | 2.352,60 zl PLN

Porównaj Produkt

Porównaj Produkt

Krytox

2.077,36 zl PLN
Krytox® znak towarowy spółki z The Chemours smarów na bazie fluor węglowodorowych eterów oraz polimerów poli tlenku heksafluoropropylenu. Związki te są znane pod wieloma nazwami, w tym perfluoropolieter (PFPE), perfluoroalkiloeter (PFAE) i perfluoropolialkiloeter (PFPAE).

Więcej infomacji na stronie Krytox >>>


Produkty 

  • Smary Krytox™ dla przemysłu lotniczego, lotnictwa i obrony narodowej

Smar Krytox™ 240AZ
Smar Krytox™ 240AD
Smar Krytox™ 283AB
Smar Krytox™ 283AD
Smar Krytox™ 240AC
Smar Krytox™ 280AC
Smar Krytox™ 283AC
Smar Krytox™ 240AA
Smar Krytox™ 250AD
Smar Krytox™ 250AC
Smar Krytox™ 240AB
Smar Krytox™ 280AB
Smar Krytox™ AGL 683
Smar Krytox™ FPG 028
Smar Krytox™ FPG 182

  • Smary Krytox™ do zastosowań motoryzacyjnych

Smar Krytox™ AUT 2E45
Smar Krytox™ AUT 2045
Smar Krytox™ AUT 2245
Smar Krytox™ AUT 2E68

  • Smary Krytox™ do zastosowań elektronicznych

Smar Krytox™ EG 3000
Smar Krytox™ EG 2000

  • Smary Krytox™ do zastosowań pod ekstremalnymi ciśnieniami

Smar Krytox™ XP-2A5
Smar Krytox™ XP-2A7
Smar Krytox™ XHT-EP299
Smar Krytox™ XP-2A6
Smar Krytox™ XHT-EP298
Smar Krytox™ XP-2A4
Smar Krytox™ XP-2C5
Smar Krytox™ XP-2A2
Smar Krytox™ XP-2A3
Smar Krytox™ XP-2A1

  • Smary Krytox™ do zastosowań ogólnych

Smar Krytox™ GPL577
Smar Krytox™ GPL201
Smar Krytox™ GPL227
Smar Krytox™ GPL215
Smar Krytox™ GPL225
Smar Krytox™ GPL214
Smar Krytox™ GPL202
Smar Krytox™ GPL223
Smar Krytox™ GPL 203
Smar Krytox™ GPL 205
Smar Krytox™ GPL207
Smar Krytox™ GPL224
Smar Krytox™ GPL204
Smar Krytox™ GPL216
Smar Krytox™ GPL226
Smar Krytox™ GPL221
Smar Krytox™ GPL295
Smar Krytox™ GPL212
Smar Krytox™ GPL294
Smar Krytox™ GPL222
Smar Krytox™ GPL297
Smar Krytox™ GPL217
Smar Krytox™ GPL255
Krytox™ GPL225 stopień 3
Smar Krytox™ GPL296
Krytox™ GPL 203 Smar klasy 1

  • Smary Krytox™ do zastosowań z gazami reaktywnymi

Smar Krytox™ NRT 8906
Smar Krytox™ NRT 8906A
Smar Krytox™ NRT 8908
Smar Krytox™ NRT 8904
Smar Krytox™ NRT PLSS
Smar Krytox™ NRT 8990
Smar Krytox™ NRT 8950

  • Smary Krytox™ do zastosowań specjalnych

Smar Krytox™ GPL206
Smar Krytox™ GB-H0
Smar uszczelniający Krytox™ TS4

  • Smary Krytox™ dla przemysłu tekturniczego

Smar Krytox™ CORR 227FG
Smar Krytox™ CORR 226FG
Krytox™ CORR 226FG NLGI1

  • Smary Krytox™ do zastosowań w formach opon

Smar Krytox™ TM7

  • Smary Krytox™ do pomp próżniowych

Smar Krytox™ LVP