smary-centralny-układ-smarowania

Układ centralnego smarowania

Smary do układu centralnego smarowania

Smarowanie w układzie centralnym jest techniką smarowania stosowaną głównie w maszynach przemysłowych oraz w niektórych pojazdach. W tym systemie smar jest dostarczany do wszystkich punktów smarowania za pomocą centralnego zbiornika, pomp i rur.

Podstawowe elementy składowe układu centralnego smarowania:

  1. Zbiornik na smar: Jest to pojemnik, w którym przechowywany jest smar. Może mieć różne pojemności, w zależności od potrzeb danego systemu.
  2. Pompa: Pompa jest odpowiedzialna za pompowanie smaru z zbiornika do pozostałych elementów systemu, takich jak rurki i dystrybutory.
  3. Dystrybutory: To elementy, które odbierają smar z pompy i rozprowadzają go do poszczególnych punktów smarowania. Mogą być sterowane mechanicznie, elektrycznie lub pneumatycznie, aby dostarczać smar w odpowiednim czasie i ilości do różnych miejsc.
  4. Rurki lub przewody: Są to połączenia prowadzące od dystrybutorów do miejsc smarowania. Zapewniają transport smaru do łożysk, wałów i innych elementów wymagających smarowania.
  5. Elementy smarowane: Obejmują łożyska, wały, przeguby i inne ruchome części maszyn lub pojazdów, które wymagają smarowania w celu zmniejszenia tarcia i zużycia.

Korzyści stosowania układu centralnego smarowania

  • Obejmują zwiększoną efektywność smarowania,
  • równomierną dystrybucję smaru,
  • kontrolę nad ilością i czasem dostarczania smaru
  • redukcję kosztów związanych z konserwacją poprzez zmniejszenie ilości zużywanego smaru i czasu przestoju maszyn.

Typowym produktem stosowanym w układach centralnego smarowania w branży spożywczej jest produkt firmy JAX Halo-Guard FG-00 którego opis znajdziesz pod na naszym sklepie.

Jednym z parametrów, który predysponuje smar do układu centralnego smarowania jest dobra pompowalność, która zleży między innymi od konsystencji smaru, przeważnie NLGI od 0 do 1.

smar do układu centralnego smarowania

Poniżej inne produkty które spełniają wymagania Centralnego układu smarowania:

Vergleichen

Vergleichen

Sparen
6,43 zl

Vergleichen

Vergleichen

Sparen
11,36 zl

Vergleichen

SKF

Von
88,87 zl PLN | 100,23 zl PLN
Sparen
9,04 zl

Vergleichen

Molykote

171,77 zl PLN | 180,81 zl PLN

Vergleichen

Vergleichen

Sparen
111,30 zl

Vergleichen

Molykote

475,65 zl PLN | 586,95 zl PLN

Vergleichen

Molykote

(2)
475,03 zl PLN

Vergleichen

Molykote

373,02 zl PLN

Vergleichen