kompatybilność smaru z gumą

Articles

Grease compatibility with elastomers: why it is important and how to test

Grzegorz Dobrzański

Introduction Elastomeric machine parts and components can be a cost-effective alternative to metal components, and proper lubrication can extend their life and performance. However, some traditional lubricant formulations are not compatible with elastomers and can weaken or degrade the part, making testing critical to determining the right lubricant for a...

What lubricants are best for lubricating rubber

Grzegorz Dobrzański

Lubrication of rubber elements is crucial in many industrial and domestic applications to ensure their long-term and failure-free operation. Selecting the right lubricant is important because the wrong lubricant can degrade rubber, leading to cracking, hardening or brittleness. In this article, we will discuss the different types of lubricants suitable...

The power of silicone lubricants for optimal machine performance

sklepsmary.pl

Unlock the potential of silicone lubricants In the rapidly changing world of industrial machinery, ensuring optimal performance is crucial to maintaining efficiency, productivity and profitability. One of the key factors in achieving this goal is the use of high-quality silicone lubricants. These specialty lubricants play a vital role in extending...

Utrzymuj płynną pracę maszyn spożywczych dzięki smarom w aerozolu JAX

BINGO .

Wprowadzenie do smarów spożywczych w Aerosolu Jax Tarcie występuje, gdy dwie ruchome powierzchnie oddziałują ze sobą. Tarcie prowadzi do wytwarzania ciepła, zmniejszonej wydajności i zwiększonego zużycia. W maszynie celem jest zmniejszenie tarcia między ruchomymi częściami. Aby zrównoważyć to tarcie, należy je odpowiednio nasmarować. Smar w Aerosolu  zapewnia łatwą aplikację, zapewniając dokładne...